Förening

Du som är föreningsledare för ungdomar kan inte bara lära dem att bli bäst på sin aktivitet, utan även på att vara ”nollor”. Du är en förebild för ungdomarna och du kan ju så mycket om det som de älskar. Det är något du som ledare kan ta vara på; för är dina adepter tobaksfria kommer de ha större chans att utvecklas och lyckas– och då kan båda parter glädjas. Här finns tips på hur man arbetar tobaksförebyggande på fotbollsträningen, gymnastiken eller på schackturneringen.

Handledning

agera_140x96

Här kommer tre bra komma-igång-tips för dig som vill arbeta tobaksförebyggande i föreningen!

  1. Gör en kartläggning. Hur ser det ut idag gällande tobaksbruk, såväl aktiva som ledares bruk och vilka attityder till tobak finns? Med den informationen kan det vara lättare att veta i vilken ände man ska börja i.
  2. Fundera över ledarnas förhållningssätt till tobak – vad gör man idag om någon röker eller snusar i anslutning till föreningens verksamhet eller lokaler/arenor? Behöver något ändras i förhållningssättet?
  3. Har kommunen någon tobaks- eller drogpolicy som påverkar er verksamhet alternativt hämta tips och idéer från?

Vill du läsa mer? Ladda ner hela handledningen.

Kontakt

Läs mer »

Följ oss på Twitter

Följ oss på Facebook