Fritidsgård

Du som arbetar på fritidsgården är någon som har stort inflytande på de ungdomar som besöker din gård. Du är en förebild och ungdomarna litar på dig. Genom att prata om tobak och konsekvenserna av ett tobaksbruk med ungdomarna kan du hjälpa de att inte halka in på dåliga vanor. Utan pekpinnar eller obligatoriska föreläsningar. För att du ska kunna hjälpa dem att vara tobaksfria och lyckas få fler ”nollor” på gården kan du här hitta material som riktar sig till dig som jobbar på en fritidsgård.

Handledning

agera_140x96

Här kommer tre bra komma-igång-tips för dig som vill arbeta tobaksförebyggande på fritidsgården!

  1. Gör en kartläggning. Hur ser personalen och ungdomarnas tobaksbruk ut och vilka attityder till tobak finns? Med den informationen kan det vara lättare att veta i vilken ände man ska börja i.
  2. Fundera över personalens förhållningssätt till tobak – vad gör man idag om någon röker eller snusar i anslutning till gårdens verksamhet eller lokaler? Behöver något ändras i förhållningssättet?
  3. Har kommunen någon tobaks- eller drogpolicy som påverkar er verksamhet alternativt hämta tips och idéer från?

Vill du läsa mer? Ladda ner hela handledningen.

Kontakt

Läs mer »

Följ oss på Twitter

Följ oss på Facebook