Rökning – en hälsofara

Att rökning inte är bra för hälsan är välkänt vid det här laget, och därför är det enskilt viktigaste du kan göra för din hälsa att sluta röka. Rökning ökar risken för en rad sjukdomar, såsom lungcancer, hjärtinfarkt, diabetes, stroke och benskörhet. Statliga Folkhälsomyndigheten arbetar för en god folkhälsa, att förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Man vill ta fram och sprida kunskap om hälsa och bland annat informera om rökningens skadeverkningar.

Undersök radonhalten i hemmet

En viktig sak för hälsan är att luften vi andas är ren och frisk. Förutom cigarettrök kan det finnas många andra föroreningar, bland annat radon, en radioaktiv, osynlig och luktfri gas. Ta därför reda på om du har radon i bostaden. Då är det tryggt att anlita Radea, de mäter radonhalten, besiktar och föreslår åtgärder för att få bort radonet. Ta Radea till hjälp för att få en hälsosam luft i hemmet!

Vad händer i kroppen vid rökning?

Cigarettröken innehåller farliga cancerframkallande ämnen som går ut i blodet. Nikotin frisätter dopamin i hjärnans belöningssystem, vilket gör att man blir beroende, och kolmonoxid försämrar blodets förmåga att transportera syre. Ge dig själv en hälsovinst och sluta röka, det finns mycket hjälp att få!