Rökavvänjning

Abstinensbesvär

Posted by on dec 16, 2020 in Rökavvänjning

Det är ingen som har sagt att det ska vara lätt att sluta röka, och ett rökstopp kommer ofta att innebära mer eller mindre svåra abstinensbesvär. När dessa inträffar kan det hjälpa att innan man påbörjar ett rökstopp ha tänkt igenom varför man vill sluta röka. För att verkligen lyckas är det jätteviktigt att man själv verkligen vill sluta röka.

Nikotinet i cigaretterna är starkt beroendeframkallande, och att hjärnans celler har blivit så vana vid nikotinet att de fortsätter att skrika efter mer är en orsak till att man upplever abstinensbesvär. Det vanligaste abstinensbesväret är ett mycket starkt röksug. Men när röksuget sätter in är det viktigt att minnas att det kommer att ge med sig inom någon minut, och att det kan hjälpa att dricka lite vatten.

En annan typ av abstinens är trötthet. Detta kan dels bero på att man sover dåligt, men det kan också bero på att kroppen är så van vid nikotinet att man blir trött när det försvinner. Detta kan hålla i sig i upp till två veckor.

Man kan också känna sig ovanligt irriterad, frustrerad, bli lättare arg, man kan bli orolig, ängslig och nervös. Det kommer att gå över, men är såklart jobbigt i stunden.

Att sluta röka kan också leda till koncentrationssvårigheter och yrsel. Det beror på att blodtrycket kan sjunka mer än det brukar, och på att man har lågt blodsocker. För att lätta dessa besvär kan man äta ofta, men mindre portioner, och äta kolhydratrik mat. Det kan också hjälpa att ta promenader och motionera.

Man kan också känna sig nedstämd och ledsen, men detta är normalt och kommer att gå över. Man blir också hungrigare. Detta kan hålla i sig ganska länge, och det är då viktigt att man tänker på att motionera.

Alla dessa abstinensbesvär kan tyckas överväldigande, men det är viktigt att komma ihåg att de inte är någonting emot de hälsorisker som rökningen innebär.

Read More

Tips för att lyckas med att sluta röka

Posted by on sep 19, 2020 in Rökavvänjning

För att lyckas med att sluta röka är det viktigt att man verkligen har bestämt sig för att sluta, och att man kommer ihåg att det inte kommer att bli helt lätt. Ett tips för att lyckas med sitt rökstopp är att bestämma ett stoppdatum, ett datum när man ska slänga alla cigaretter, och att sedan hålla fast vid detta datum.

Man kan få mycket hjälp inom vården, både med nikotinläkemedel och med samtal och rådgivning. När man drabbas av abstinensbesvär är det viktigt att komma ihåg att det kommer att gå över. Det värsta röksuget kommer till exempel att gå över inom någon minut.

För att lyckas med att sluta röka är det viktigt att vara motiverad till det. Man kan till exempel läsa på om de negativa effekterna av rökning, och skriva en lista på de anledningar att sluta som man ser.

Man kan också skapa rökfria zoner i sitt liv. Till exempel kan man bestämma sig för att helt sluta röka hemma, eller på jobbet eller någon annan plats där man tillbringar mycket tid. Det allra viktigaste för att lyckas är dock att man verkligen vill sluta.

Read More

Läkemedel för rökavvänjning

Posted by on aug 11, 2020 in Rökavvänjning

Om man inte lyckas sluta röka på egen hand finns det hjälp att få i sjukvården. Man kan bland annat få olika läkemedel som kan hjälpa till med röksuget. Dessa läkemedel innehåller oftast nikotin, och kroppen får då det nikotin den vill ha, men utan att man får de negativa effekterna av vad som finns i röken. Studier har visat att användning av nikotinläkemedel nästan fördubblar chansen att man lyckas bli rökfri.

I Sverige kan man köpa nikotinläkemedel som tuggummi, plåster, inhalator, sugtabletter, munsprej med mera. Man kan få nikotinläkemedel utskrivna på recept, men de finns också att köpa receptfritt.

Man använder nikotinläkemedlet i några månader, och sedan börjar man trappa ner dosen, för att till sist upphöra helt med behandlingen. Men det finns också läkemedel som inte innehåller nikotin. Ett av dessa är Vareniklin. Vareniklin fungerar som nikotin, men är svagare. Dessutom blockerar vareniklin det nikotin som kommer in i kroppen, vilket gör att man inte får någon effekt av att röka cigaretter samtidigt som man tar medicinen.

Dessutom finns ett läkemedel som heter Bupropion som dämpar abstinensen och minskar röksuget. När man använder detta läkemedel kommer man även att få annan typ av stöd.

Read More

Varför är det så svårt att sluta?

Posted by on dec 27, 2019 in Rökavvänjning

 

Alla vet nog om att rökning inte är nyttigt, och att det innebär många hälsorisker. Ändå är det väldigt många som röker idag. Varför är det så? Rökningen är mycket beroendeframkallande, vilket förklaras både av det beroendeframkallande ämnet nikotin som finns i cigaretterna, och av ett psykologiskt och socialt beroende. Rökning är ett livsstilsmönster, och det kan vara ännu svårare att sluta om människor i ens närhet också röker.

Cigaretter framställs av tobaksplantans blad. I denna plantas blad utvecklas ett gift, nikotin som ska skydda plantan mot insekter. Detta gör att man när man för första gången får i sig nikotin genom rökning eller snusning blir man illamående. Nikotinet i tobaksröken tas upp i blodet och transporteras till hjärnan inom några sekunder. I hjärnan aktiverar nikotinet så kallade nikotinreceptorer, vilket får belöningshormonet dopamin att frisättas. Detta gör att man mår bra och har en positiv upplevelse av rökningen.

Efter en stund kommer effekten av nikotinet att avta, och kroppen signalerar då att det är brist på nikotin. Det är då som rökaren kan känna av ett röksug. Receptorerna i hjärnan vill hela tiden ha mer och mer nikotin, men om man håller ut ett tag kommer de att sluta signalera, och röksuget släpper. Det är dock lätt att väcka receptorerna igen, om man på något sätt, genom till exempel rökning eller snusning, skulle tillföra nikotin igen.

En person som försöker sluta röka måste dessutom kämpa mot ett psykiskt beroende. Att röka en cigarett är ofta kopplat till specifika situationer, som till exempel att ta en cigarett efter maten, när man ringer ett telefonsamtal eller när man är på fest. Att bryta dessa vanor är väldigt svårt, och man tror att det oftast är det psykiska beroendet som får människor som har lyckats sluta röka att börja igen.

Read More

Passiv rökning

Posted by on nov 11, 2019 in Rökavvänjning

Något som många ofta glömmer är att rökning inte bara påverkar den som röker. Personer som råkar finnas i närheten av någon som röker en cigarett kommer också att påverkas negativt av röken. Detta kallas för passiv rökning.

Passiv rökning innebär i stort sett samma riskfaktorer som aktiv rökning gör. Den som utsätts för passiv rökning kan också få lungcancer, KOL och andra problem med luftrören och lungorna.

Barn är särskilt känsliga för passiv rökning. Deras immunförsvar är inte fullt ut utvecklat ännu, och dessutom har de smalare luftvägar som blir känsligare för den giftiga röken. Barnet kommer även att ha högre risk att drabbas av olika allergier och astma. Även foster kommer att påverkas om mamman röker under graviditeten.

Varje år räknar man med att passiv rökning orsakar mellan fem och tio fall av lungcancer, och omkring 400 fall av hjärt-kärlsjukdomar i Sverige. Så även om ens egen hälsa inte räcker till som motivation för att sluta röka, kan man se till alla de andra människor i sin omgivning som kommer att påverkas negativt av ens rökning. Det är jätteviktigt att föräldrar inte röker i närheten av sina barn, för att barnen inte ska drabbas av alla de negativa effekterna av röken.

Read More