Rökning – en hälsofara

Att rökning inte är bra för hälsan är välkänt vid det här laget, och därför är det enskilt viktigaste du kan göra för din hälsa att sluta röka. Rökning ökar risken för en rad sjukdomar, såsom lungcancer, hjärtinfarkt, diabetes, stroke och benskörhet. Statliga Folkhälsomyndigheten arbetar för en god folkhälsa, att förebygga ohälsa och skydda mot … Read moreRökning – en hälsofara