Behandling vid lungcancer

 

Man kan behandla lungcancer på olika sätt beroende på i vilket stadie cancern befinner sig, samt vilken typ av cancer det är. Hur aggressiv behandling man kan välja beror på hur patienten mår, och hur gammal den är. Vanliga behandlingar är operation, strålning eller cellgifter. Ofta väljer man en kombination av dessa behandlingsmetoder. Beroende på cancerns utbredning och patientens allmäntillstånd kan man antingen behandla för att bota cancern, eller för att lindra symtomen och förlänga livet.

Precis som vid all cancerbehandling så är all behandling för lungcancer, där man behandlar för att bota, förenad med ganska många och svåra, biverkningar.

Vid icke-småcellig lungcancer, det vill säga adenocarcinom eller skivepitelscancer, är operation den enda lösningen för att helt bota från sjukdomen. Men eftersom att många lungcancrar upptäcks sent i förloppet och redan har hunnit sprida sig, är det bara ungefär en femtedel som går att operera. Man opererar sälla småcellig lungcancer, eftersom att den metastaserar redan tidigt.

Man kan också välja att behandla med strålbehandling. Vid strålbehandling sänder man strålning mot området där tumören finns, i syfte att skada och döda de cancerceller som finns där. När man ger strålbehandling vill man bota cancern eller förlänga livet på patienten. Man försöker att rikta strålningen så precist som möjligt mot cancerområdet för att inte också skada friska celler, men friska celler kommer trots det att skadas. Detta ger biverkningar, ofta i form av skador på slemhinnorna i matstrupen, vilket ger svårigheter att svälja.

Lungcancer kan också behandlas med cytostatika. Cytostatika är en form av läkemedel med mekanismer som förhindrar celler från att dela sig och förstör dem. Problemet är att även friska celler drabbas, vilket ger biverkningar.

Det finns många behandlingar man kan ge för lungcancer, men det effektivaste är att inte röka, så att man slipper drabbas från början.