Hjärtinfarkt och rökning

Om man väger samman alla faktorer som kan påverka lungor, blodkärl och hjärta, så är rökning den absolut största riskfaktorn för att drabbas av sjukdomar i dessa organ. Rökning, och även passiv rökning, ökar alltså risken för att drabbas av till exempel hjärtinfarkt, lungcancer eller KOL. Rökning är också mycket cancerframkallande, även för andra typer av cancer än lungcancer.

Cigarettröken innehåller mängder av olika kemiska föreningar, bland annat nikotin. Nikotin är mycket beroendeframkallande och är anledningen till att det kan vara så svårt att sluta med rökningen. Men cigarettröken innehåller också bland annat kolmonoxid, som är skadligt för blodkärl och hjärta, vätecyanid, arsenik och många cancerframkallande ämnen. Både vätecyanid och arsenik är giftigt. Röken dras ner i lungorna, och där transporteras de giftiga och skadliga ämnena över till blodet, varifrån de transporteras vidare ut i hela kroppen. Man räknar med att rökning varje år orsakar omkring 14 000 dödsfall, bara i Sverige.

Bland annat ökar rökning risken för att drabbas av en hjärtinfarkt. Hjärtat är en muskel som arbetar mycket hårt. För att kunna utföra sitt livsviktiga arbete behöver hjärtmuskeln få tillräckligt med syre. Detta sköts av speciella blodkärl som försörjer hjärtmuskeln, så kallade kranskärl. Om man av någon anledning skulle få en tilltäppning i något av dessa kärl, så att hjärtat inte längre får tillräckligt med syre, får man en hjärtinfarkt. När hjärtmuskeln inte får syre, kommer den del av hjärtmuskeln som inte får tillräckligt med syre att skadas. Detta kan ge bestående skador som gör att hjärtat efter en hjärtinfarkt inte längre klarar av att arbeta lika hårt.

När man röker drar man i sig kolmonoxid. Kolmonoxid binder till de röda blodkropparna, och blockerar då den normala inbindningen av syre till röda blodkroppar. Detta gör att blodet kommer att innehålla mindre syre, och hjärtat får då svårare att arbeta.

Dessutom gör nikotinet så att blodtrycket stiger och att pulsen ökar. När blodtrycket stiger blir det tyngre för hjärtat att arbeta, eftersom att det hela tiden måste jobba mot ett högre tryck. Detta utgör ett slitage på hjärtat, som i längden kan leda till en hjärtsvikt.

Många andra ämnen som finns i tobaksrök gör att blodkärlen blir åderförfettade, vilket kallas för ateroskleros. Ateroskleros innebär att det ansamlas fetter på insidan av kärlväggen i så kallade plack. När ett plack sedan rupterar eller brister kommer blodplättarna att uppfatta detta som en skada och börja klumpa ihop sig, och det bildas då en tromb. Denna tromb kan sedan lossna och transporteras iväg till hjärtat, där den kan fastna i kranskärlen. Åderförfettning ökar också risken för stroke. Åderförfettningen kan också sätta sig i hjärtats kranskärl och täppa till dem lite i taget. Detta gör så att man ofta får ont bröstet vid ansträngning, så kallad kärlkramp.