Läkemedel för rökavvänjning

Om man inte lyckas sluta röka på egen hand finns det hjälp att få i sjukvården. Man kan bland annat få olika läkemedel som kan hjälpa till med röksuget. Dessa läkemedel innehåller oftast nikotin, och kroppen får då det nikotin den vill ha, men utan att man får de negativa effekterna av vad som finns i röken. Studier har visat att användning av nikotinläkemedel nästan fördubblar chansen att man lyckas bli rökfri.

I Sverige kan man köpa nikotinläkemedel som tuggummi, plåster, inhalator, sugtabletter, munsprej med mera. Man kan få nikotinläkemedel utskrivna på recept, men de finns också att köpa receptfritt.

Man använder nikotinläkemedlet i några månader, och sedan börjar man trappa ner dosen, för att till sist upphöra helt med behandlingen. Men det finns också läkemedel som inte innehåller nikotin. Ett av dessa är Vareniklin. Vareniklin fungerar som nikotin, men är svagare. Dessutom blockerar vareniklin det nikotin som kommer in i kroppen, vilket gör att man inte får någon effekt av att röka cigaretter samtidigt som man tar medicinen.

Dessutom finns ett läkemedel som heter Bupropion som dämpar abstinensen och minskar röksuget. När man använder detta läkemedel kommer man även att få annan typ av stöd.